Szkolenia

Firma nasza wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP w Krakowie. Dysponujemy wykwalifikowaną i profesjonalną kadrą do przeprowadzania szkoleń zawodowych z zakresu obsługi kas fiskalnych jak również programów komputerowych współpracujących z kasami.

Oferujemy Państwu prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi kas fiskalnych. Celem szkolenia jest uzyskanie umiejętności obsługi kas fiskalnych z uwzględnieniem całego procesu obsługi obrotu towarowego.

Szkolenie obejmuje zagadnienia z obsługi bezpośredniej sprzedaży w sklepie oraz obsługi obrotu towarowego. Przeznaczone jest zarówno dla osób niepracujących jak też chcących podnieść swoje kwalifikacje z przeznaczeniem do pracy w sklepie oraz dla pracowników zajmujących sie problematyką obrotu towarowego.

Program szkolenia prowadzony jest dla dwóch poziomów umiejętności:

  • kasjer – 20 godzin – obsługuje wyłącznie proces sprzedaży na kasie fiskalnej
  • operator – 50 godzin – obsługuje całość obrotu towarowego ( od momentu zakupu towaru, magazynowania, aż do jego sprzedaży oraz rozliczenia).

Osoby prowadzące szkolenia posiadają stosowne uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy kasy fiskalne w takiej ilości, by na każdą osobę przypadała jedna kasa. Zobowiązujemy się do indywidualizacji kształcenia poprzez zwiększenie pomocy wobec osób mających trudności w procesie nauczania.

Szkolenie kończy sie egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i umiejętności oraz wydaniem zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie oraz drogą mailową.