Nowy Cennik Dostępu do Internetu

Cennik Dostępu do Internetu RWD PROSPECT
(obowiązuje od dnia 01.02.2019r.)

 

1. Klient indywidualny.

Tabela 1. INTERNET „BLOKI - ŁĄCZE KABLOWE
 Umowa na
24 miesiące
Umowa na
12 miesięcy
Opłata instalacyjna
50,00 zł
     
30 / 6 Mbit 39,00   49,00  
50 / 10 Mbit 41,00   51,00  
100 / 20 Mbit 47,00   57,00  
100 / 100 Mbit 49,00   59,00  
150 / 30 Mbit 55,00   65,00  
kolejny adres IP 20,00 zł

 

Tabela 2. INTERNET „Światłowód - DOMKI ŁĄCZE KABLOWE
 Umowa na
24 miesiące
Umowa na
12 miesięcy
Opłata instalacyjna 50,00 zł
30 / 6 Mbit 39,00 zł 49,00 zł
50 / 10 Mbit 49,00 zł 59,00 zł
150 / 30 Mbit 69,00 zł 79,00 zł
250 / 50 Mbit 89,00 zł 99,00 zł
kolejny adres IP 20,00 zł

Oferta ograniczona terytorialnie (lista miejscowości objętych łączem światłowodowym)

Tabela 3. „INTERNET RADIOWY
 Umowa na
24 miesiące
Umowa na
12 miesięcy
Opłata instalacyjna 99,00 zł 150,00 zł
4  / 2 Mbit 45,00 zł 49,00 zł
6 / 2 Mbit 55,00 zł 59,00 zł
10 / 2 Mbit 65,00 zł 69,00 zł
kolejny adres IP 20,00 zł

PAKIETY (Internet + Telefon)

 Tabela 4. Internt + Telefon „BLOKI - ŁĄCZE KABLOWE
(umowa na 24 miesiące)
  FREE
0 minut
MINI
50 mint
STANDARD
200 mint
PREMIU 
500 minut
30 / 6 Mbit 39 zł  45 zł  57  zł  66 zł
50 / 10 Mbit 41 zł 47 zł  59 zł  68 zł 
50 / 50 Mbit 47 zł 53 zł  65 zł  74 zł 
100 / 20 Mbit 47 zł 53 zł  65 zł  74 zł
100 / 100 Mbit 49 zł  55 zł  67 zł  76 zł 
150 / 30 Mbit 55 zł 61 zł 73 zł 82 zł
150 / 100 Mbit 64 zł 70 zł 82 zł 91 zł

 

Tabela 5. Internt + Telefon
„Światłowód - DOMKI ŁĄCZE KABLOWE
(umowa na 24 miesiące)
  FREE
0 minut
MINI
50 mint
STANDARD
200 mint
PREMIU 
500 minut
30 / 6 Mbit 39 zł  45 zł  57  zł  66 zł
50 / 10 Mbit 49 zł  55 zł   67 zł   76 zł 
50 / 50 Mbit 58 zł  64 zł   76 zł   85 zł 
150 / 30 Mbit 69 zł  75 zł   87 zł   96 zł
150 / 100 Mbit 79 zł   85 zł   97 zł   106 zł 
250 / 50 Mbit 89 zł  95 zł  107 zł  116 zł
250 / 100 Mbit 100 zł  106 zł  118 zł  127 zł

 

 Tabela 6. Internt + Telefon INTERNET RADIOWY
(umowa na 24 miesiące)
  MINI
50 mint
STANDARD
200 mint
PREMIU 
500 minut
4 / 2 Mbit  51 zł  63  zł  72 zł
6 / 2 Mbit 61 zł  73 zł  82 zł 
10 / 2 Mbit 71 zł  83 zł  92 zł 

 

 Powyższeceny obowiązują w przypadku wyrażenia zgody przez Abonenta na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Oświadczenie o wyrażenie zgody na otrzymywanie FV drogą elektroniczną

2. Klient biznesowy.

L.p.Rodzaj usługi
 
1. Opłata instalacyjna - ustalana indywidualnie
2. Miesięczna opłata abonamentowa - ustalana indywidualnie

 

Cennik standardowy