ARCHIWUM - „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

W związku z realizacją projektu nr POIG.08.04.00-12-066/13 : „Dostarczenie internetu drogą światłowodową dla mieszkańców obszarów wykluczonych cyfrowo w gminach: Żabno oraz Radłów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.4. , RWD PROSPECT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: usługę wykonania kompleksowej sieci światłowodowej dla mieszkańców Łęgu Tarnowskiego oraz Niwki.

Tekst zapytania ofertowego wraz z mapami  -  do pobrania w wersji PDF
Formularz ofertowy wraz z załącznikami -  do pobrania w wersji edytowalnej DOC


Osoba do kontaktu -  Jerzy Dukaj tel. 14-688 9000 w.29

 

Data dodania: 2014-02-07

 

Innowacyjna Gospodarka   RWD Prospect   Unia Europejska

 Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka

| Unia Europejska | Władza Wdrażająca
Programy Europejski