ARCHIWUM - „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu nr  POIG.08.04.00-12-066/13 z dn. 07.02.2014 r. prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: wykonanie kompleksowej sieci światłowodowej dla mieszkańców  Łęgu Tarnowskiego oraz Niwki.

 

  1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty od firm:
   • INTEGRA  33-100 Tarnów, ul. Graniczna 8A
   • OPTIO Sp. z o.o. 33-113 Zgłobice, Zbylitowska Góra ul. Solidarności 5
  2. Oferta firmy INTEGRA nie spełniła wszystkich wymogów postawionych w zapytaniu ofertowym, w związku z czym została odrzucona przez Zamawiającego.
  3. W wyniku dokonanej oceny, po spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym – wybrana została oferta złożona przez firmę:

OPTIO Sp. z o.o. 33-113 Zgłobice,  Zbylitowska Góra ul. Solidarności 5.

 1. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu  ofertowym.

 

 

Jan Reszetnik

Prezes Zarządu
RWD PROSPECT Sp. z o.o.

 

Tarnów, dn. 11 luty 2014 r.

 

Innowacyjna Gospodarka   RWD Prospect   Unia Europejska

 Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka

| Unia Europejska | Władza Wdrażająca
Programy Europejski