ARCHIWUM - „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

RWD PROSPECT Sp. z o.o. w Tarnowie realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Tytuł projektu:

„Dostarczenie Internetu drogą światłowodową dla mieszkańców obszarów „wykluczonych cyfrowo” w gminach: Żabno oraz Radłów.”

Realizacja projektu odbywać się będzie z wykorzystaniem technologii światłowodowej. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom terenów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminach: Żabno oraz Radłów dostępu do Internetu.

W ramach realizacji przedsięwzięcia spółka RWD PROSPECT w dniu 14.02.2014 r. podpisała z Wykonawcą umowę na wykonanie kompleksowej sieci światłowodowej dla mieszkańców Łęgu Tarnowskiego oraz Niwki.

Osobą kompetentną do udzielenia informacji na temat realizacji projektu jest:

  • Edyta Stolarczyk   14-6889000  w.16
  • Jerzy Dukaj           14-6889000 w. 29

 

Data dodania: 2014-02-27

 

Innowacyjna Gospodarka   RWD Prospect   Unia Europejska

 Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka

| Unia Europejska | Władza Wdrażająca
Programy Europejski