ARCHIWUM - „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

RWD PROSPECT Sp. z o.o.
realizuje projekt pod nazwą:

„Dostarczenie Internetu drogą światłowodową dla mieszkańców obszarów
„wykluczonych cyfrowo” w gminach: Żabno oraz Radłów.”

Okres realizacji projektu: 30.09.2013 r. – 31.08.2015 r.
Numer umowy: POIG.08.04.00-12-066/13-00

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom terenów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminach: Żabno oraz Radłów.

Aktualnie trwają prace związanie z budową magistrali światłowodowej na odcinku Pawęzów-Łęg Tarnowski. Pierwsze instalacje u Abonentów w Łęgu Tarnowskim planowane są na miesiąc sierpień br.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Data dodania: 2014-06-27