ARCHIWUM - „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

RWD PROSPECT Sp. z o.o.
realizuje projekt pod nazwą:

„Dostarczenie Internetu drogą światłowodową dla mieszkańców obszarów
„wykluczonych cyfrowo” w gminach: Żabno oraz Radłów.”

Okres realizacji projektu: 30.09.2013 r. – 31.08.2015 r.
Numer umowy: POIG.08.04.00-12-066/13-00

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom terenów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminach: Żabno oraz Radłów.

Dzięki realizacji projektu  160 Abonentów w Łęgu Tarnowskim oraz 50 Abonentów w Niwce uzyska dostęp do światłowodowego Internetu.

Zakończyła się już budowa magistrali światłowodowej  na trasie: Pawęzów – Łęg Tarnowski. Obecnie w Łęgu Tarnowskim prowadzone są systematyczne prace związane z podpinaniem nowych Abonentów do sieci światłowodowej. Prace te realizowane będą do 31.08.2015 r

W I kwartale 2015 r. rozpocznie się budowa drugiej trasy magistrali światłowodowej na odcinku: Trzydniaki – Niwka. Pierwsze podpięcia Abonentów w gminie Radłów planowane są w II kwartale 2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Data dodania: 2014-12-01

 

Innowacyjna Gospodarka   RWD Prospect   Unia Europejska

 Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka

| Unia Europejska | Władza Wdrażająca
Programy Europejski