ARCHIWUM - „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

RWD PROSPECT Sp. z o.o.
realizuje projekt pod nazwą:

„Dostarczenie Internetu drogą światłowodową dla mieszkańców obszarów
„wykluczonych cyfrowo” w gminach: Żabno oraz Radłów.”

Okres realizacji projektu: 30.09.2013 r. – 31.08.2015 r.
Numer umowy: POIG.08.04.00-12-066/13-00

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom terenów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminach: Żabno oraz Radłów.

Dzięki realizacji projektu 160 Abonentów w Łęgu Tarnowskim oraz 50 Abonentów w Niwce uzyska dostęp do światłowodowego Internetu.

Informujemy, iż w III kwartale 2015 r. zakończą się prace związane z budową magistrali światłowodowej na trasie: Trzydniaki - Niwka.

Jednocześnie zarówno w Łęgu Tarnowskim jak również w Niwce systematycznie prowadzone są podpięcia Abonentów do wybudowanej światłowodowej sieci internetowej.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na dzień 31.08.2015 r.

Po tej dacie firma w dalszym ciągu, we własnym zakresie kontynuować będzie prace związane z podłączaniem nowych Abonentów do sieci w Gminie Żabno oraz Radłów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Data dodania: 2015-06-26

 

Innowacyjna Gospodarka   RWD Prospect   Unia Europejska

 Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka

| Unia Europejska | Władza Wdrażająca
Programy Europejski