Ważne zmiany od maja 2019 roku.

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 maja 2019 r. w życie wchodzą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 wprowadzające m.in. regulowane maksymalne stawki za połączenia telekomunikacyjne (0.19 Euro za minutę połączenia głosowego / maks. 0,76 gr/min) wewnątrz Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu sprawdzenia opłaty zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora połączeń: https://www.prospect.pl/media/kalkulator.php


Dla naszych  Abonentów oznaczać będzie to obniżenie niektórych cen połączeń międzynarodowych wewnątrz UE. 

Mając na uwadze art. 60a ust. 3a i art. 61 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.), w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej ulgi (art. 61 ust. 51 wskazanej ustawy). Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 15 maja 2019 r. poprzez dostarczenie lub przesłanie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do Biura Obsługi Klienta RWD - PROSPECT

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE nr. 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie