Test prędkości

Uwaga! Na wynik testu prędkości mają wpływ wszelkie aplikacje korzystające z połączenia internetowego uruchomione na komputerze.