Regulamin serwisu

 1. Bezpłatne usługi serwisu internetowego świadczone w ramach abonamentu.

  Jeżeli usterka nastąpiła nie z winy Klienta, na odcinku: od serwera firmowego do końcówki kabla u Klienta - to jest ona naprawiana nieodpłatnie. Również nieodpłatna jest wymiana uszkodzonej (nie z winy Klienta) karty sieciowej oraz jej instalacja, pod warunkiem jednak, że stan komputera Klienta pozwala na jej zainstalowanie (poprawnie działający komputer oraz system operacyjny).

  Wykaz najczęstszych czynności serwisowych wykonywanych nieodpłatnie:

   • diagnoza usterki,
   • wymiana uszkodzonej karty sieciowej na nową *
   • wymiana kabla sieciowego, antenowego, zarabianie wtyczek *
   • zainstalowanie nowej karty sieciowej. **
   • zainstalowanie nowszych sterowników do karty sieciowej ***
   • wymiana switcha, bridge'a oraz ich konfiguracja.*
   • korekta ustawienia anteny ***
   • wymiana uszkodzonej anteny *
   • czynności diagnostyczne i naprawcze dokonywane zdalnie, bez potrzeby wizyty u Klienta (zdalna konfiguracja bridge, access pointa, zmiana przypisania MAC – IP, itp.)
   • informacja telefoniczna na temat konfiguracji protokołu TCP/IP, serverów dns oraz proxy.
 2. Płatne usługi serwisu internetowego.

  Jako zasadę przyjęto, iż wady i uszkodzenia tzw. „hardware'u” oraz po stronie oprogramowania - winny być usuwane w wyspecjalizowanym serwisie komputerowym firmy.
  Po diagnozie usterki serwisant internetowy może stwierdzić, iż wymagane jest wykonanie czynności nie objętych opłatą abonamentową. W takim przypadku możliwe są następujące warianty:

  • komputer Klienta zakupiony w firmie RWD Prospect jest na gwarancji - serwisant może go zabrać (wydając potwierdzenie odbioru) i zawieść do firmowego serwisu komputerowego,
  • komputer Klienta zakupiony w innej firmie - jest na gwarancji i Klient decyduje się odwieźć go sam do firmy – gwaranta,
  • Klient sam przywiezie komputer do serwisu komputerowego w firmie RWD Prospect, niezależnie od tego czy gwarancja jest czy nie ma,
  • serwisant internetowy zawozi komputer Klienta do serwisu komputerowego w firmie RWD Prospect, niezależnie od tego czy jest na niego gwarancja, czy nie,
  • Klient decyduje się naprawić komputer we własnym zakresie,w wyjątkowych przypadkach serwisant może odpłatnie naprawić komputer Klienta, jeżeli przyczyna wadliwego jego działania leży po stronie oprogramowania (software).

  Zwracamy przy tym uwagę, iż naprawa komputera w firmowym serwisie komputerowym jest tańsza i często szybsza niż u Klienta w domu (dostęp do części).

  Zobacz cennik usług

 3. Najczęstsze powody braku internetu lub jego wadliwego działania:

   1. dotyczące oprogramowania
    • obecność wirusów na komputerze,
    • obecność programów typu spyware, adware,
    • obecność programów typu hijack,
    • obecność więcej niż 1 programu antywirusowego,
    • obecność więcej niż 1 programu typu firewall,
    • źle skonfigurowany firewall,
    • nieaktualny / nieaktywny program antywirusowy,
    • zainstalowanie appletu firmy new.net, nieprawidłowe jego odinstalowanie,
    • instalowanie nieznanych appletów (zalecamy instalowanie appletów tylko firm microsoft, macromedia, apple),
    • brak zainstalowanych krytycznych aktualizacji na system (w wyniku czego najczęściej pojawiają się wirusy),
    • używanie programów nawiązujących duże ilości połączeń (w szczególności Kazaa, Edonkey, Sherezada, Bittorent). Używanie tych programów może, lecz nie musi przekładać się na problemy z internetem. Na pewno jest to problemem jeżeli Klient posiada system Windows XP z Service Pack 2, bez żadnych modyfikacji, gdyż wtedy system narzuca ograniczenie ilości połączeń i często uniemożliwia przeglądanie stron, jeżeli któryś z w/w programów działa w tle,
    • obecność komputera w sieci z takimi samymi ustawieniami sieciowymi (z powodu pomyłki, niewiedzy lub też piractwa).

  1. dotyczące sprzętu komputerowego (hardware)
   • uszkodzenie mechaniczne kabla sieciowego,
   • uszkodzenie podzespołów komputerowych (pamięć, płyta główna, karta graficzna, itp.),
   • wadliwe działanie sprzętu komputerowego i/lub switch'a, bridge'a z powodu nieprawidłowych parametrów sieci zasilającej ten sprzęt. (za duże wahania napięcia, brak uziemienia, itp.).

  Usuwanie usterek wymienionych w punktach a) oraz b) jest odpłatne.


* - jeżeli usterka wynikła z przyczyn nieżależnych od użytkownika.
** - jeżeli nie wymaga to reinstalacji systemu.
*** - jeżeli bez tego internet nie działa prawidłowo.