Monitoring powodziowy


 

System monitoringu powodziowego

System przeznaczony jest do bieżącego pomiaru stanu wody w rzece w sytuacjach zagrożenia powodziowego i przekazywaniu tych wyników do sztabów kryzysowych .

 

Wizualizacja


 

Automatyczny system powiadamiania mieszkańców

Uzupełnieniem systemu monitoringu powodziowego jest system (moduł) powiadamiania mieszkańców.

 

 
 

Zobacz również: