Opis systemu

 

System przeznaczony jest do bieżącego pomiaru stanu wody w rzece w sytuacjach zagrożenia powodziowego i przekazywaniu tych wyników do sztabów kryzysowych. System bazuje na autonomicznych stacjach pomiarowych przekazujących wyniki pomiarów do centrali poprzez system telefonii komórkowej. Pomiar poziomu wody odbywa się na zasadzie pomiaru odległości pomiędzy głowicą miernika zamocowanego na moście a lustrem wody. Położenie głowicy oraz przekrój koryta rzeki wyznaczane są poprzez dokonane wcześniej dokładne pomiary geodezyjne.

Do wizualizacji danych pomiarowych wykorzystano serwer stron WWW, dzięki czemu każdy, kto ma dostęp do Internetu, może poprzez przeglądarkę obejrzeć aktualny stan rzeki.

Dla wybranej grupy osób tj. pracowników odpowiedzialnych za organizację akcji ze strony: straży pożarnej, policji, starosty, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz innych (na żądanie z ich strony) – wysyłane są SMS’y z informacją o aktualnym stanie wody we wszystkich lub tylko wybranych punktach pomiarowych, przyroście wody w ciągu ostatniej godziny a także o przewidywanym czasie osiągnięcia stanu alarmowego.

 

Stacja pomiarowa wraz z panelem słonecznym