Zarząd firmy

Jan Reszetnik - Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Maciej Reszetnik - Wiceprezes Zarządu