Konfiguracja protokolu TCP/IP w systemie Windows XP

Klikamy na "Start", w zależności od konfiguracji Menu Start "Panel sterowania" będzie można wybrać z menu bezpośrednio, lub wybierając najpierw "Ustawienia":

Start - Ustawienia

Po wybraniu "Panel Sterowania" ukaże się okno, w zależności od ustawień będzie widoczne w trybie kategorii, lub w trybie klasycznym:

Panel sterowania

Jeżeli w tym miejscu, w którym na powyższym obrazku jest napis "Przełącz do widoku kategorii" widoczny jest napis "Przełącz do widoku klasycznego" to należy go kliknąc lewym przyciskiem myszy.

Następnie po prawej stronie należy wybrać "Połączenia sieciowe" i kliknąc na tej ikonce dwa razy lewym przyciskiem myszy.
Wtedy otworzy się następujące okno:

Połączenia sieciowe

W zależności od komputera nazwa połaczenia może być różna, tak samo model karty sieciowej.

Po zidentyfikowaniu połączenia, które obsługuje kartę sieciową podpięta do internetu, klikamy prawy klawisz myszy na tym połączeniu i wybieramy z menu "Właściwości":

Właściwości: Połączenie lokalne

W zakładce "Ogólne" wybieramy z listy "Protokół TCP/IP", a następnie klikamy na przycisk "Właściwości":

Protokół TCP/IP

Zaznaczamy opcję "Użyj następującego adresu IP:", po czym wpisujemy ten adres poniżej.
Na dole wpisujemy adresy serwerów DNS.

Jeżeli w systemie zainstalowany jest Service Pack 2, to prawdopodobnie włączone jest również zapora systemowa (firewall). W tym przypadku aby umożliwić serwisantom pobieżne sprawdzenie jakości połączenia do Państwa komputera (wyłączyć blokadę "ping'a" ), należy uczynić co następuje:
W oknie "Właściowści: Połączenie lokalne":

Właściwości: Połączenie lokalne

Wybieramy zakładkę "Zaawansowane": i tam klikamy na ustawienia. Jeżeli w systemie jest Service Pack 2, to ukaże się takie okno:

Zapora systemu Windows

Następnie wybietamy zakładkę "Zaawansowane":

Zapora systemu Windows - Zaawansowane

Tam gdzie jest napisane "Protokół ICMP" klikamy po prawej w "Ustawienia":

Ustawienia protokołu ICMP

I tutaj zaznaczamy "Zezwalaj na przychodzące żądanie echa".

Następnie zamykamy wszystkie okna klikając przycisk "OK". Przy zamykaniu ostatniego okna komputer trochę "pomyśli", po czym zmiana adresu IP będzie już aktywna.