Konfiguracja przegladarki Mozilla Firefox

Po uruchomieniu programu Mozilla Firefox należy kliknąc na menu "Narzędzia" i następnie na "Opcje...":

Mozilla Firefox

Pokazuje się takie okno:

Opcje

W oknie kliamy na "Zaawansowane" następnie w zakładce "Sieć" klikamy na "Ustawienia". Otworzy się następne okno:

Ustawienia połączenia

Tutaj zaznaczamy na dope opcje: "Adres URL automatycznej konfiguracji" i wpisujemy obok http://cache.prospect.pl/auto.pac
Następnie potwierdzamy wszystkie okna "OK".

Jeżeli jakiś program wymaga podania adresu serwera proxy bezpośrednio, nie za pomocą skryptu, to wtedy można wpisać adres: 89.234.192.27 port 8080. Jednak zalecamy stosowanie skryptu kiedy to możliwe, gdyż adres serwera proxy może ulec zmianie.