Dodatkowa konfiguracja dla kart sieci bezprzewodowej

W przypadku posiadania karty sieciowej bezprzewodowej oraz systemu operacyjnego Windows XP albo 2000, może się zdarzyć, że połączenie sieciowe będzie rozłączane co chwilę - dzieje się tak czasami w przypadku zainstalowanego programu do zarządzania połączeniem sieciowym (np. firmy D-link).
W takim przypadku należy wyłączyć usługę systemu Windows "Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej". Aby to zrobić należy wejśc do: Start->Panel Sterowania->Narzędzia administracyjne->Usługi->Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej i we właściwościach tej usługi ustawić zatrzymaj i typ uruchomienia na wyłączony. Wtedy pomimo komunikatów o zrywaniu sygnału, połączenie będzie działać.

Dziękujemy Panu Misiaszkowi za podesłanie w/w informacji.