Konfiguracja bezprzewodowej karty sieciowej D-Link DWL-520+

Aby skonfigurować połączenie internetowe za pomocą karty sieciowej D-Link DWL 520+ należy najpierw zainstalować tą kartę w systemie (sterowniki razem z programem D-Link Air-Plus znajdują się na plytce CD), jak również można je pobrać z naszej strony http://blokers.prospect.pl/

Po zainstalowaniu sterowników w menedżerze urządzeń powinna byc widoczna ta właśnie karta.
Aby otworzyć okno menedżera urządzeń w systemie Windows XP naleźy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonce "Mój komputer" i wybrać "Właściwości". Następnie w zakładce "Sprzęt" klikamy na "Menedżer Urządzeń".

Tam w kategorii "Karty sieciowe" powinna być widoczna Karta bezprzewodowa D-Link DWL 520+.
Należy też zainstalować program Dlink AirPlus - powinien powstać skrót na pulpicie i skrót w Menu Start.

Klikamy na "Start", w zależności od konfiguracji Menu Start "Panel sterowania" będzie można wybrać z menu bezpośrednio, lub wybierając najpierw "Ustawienia":

Start - Ustawienia

Po wybraniu "Panel Sterowania" ukaże się okno, w zależności od ustawień będzie widoczne w trybie kategorii, lub w trybie klasycznym:

Panel sterowania

Jeżeli w tym miejscu, w którym na powyższym obrazku jest napis "Przełącz do widoku kategorii" widoczny jest napis "Przełącz do widoku klasycznego" to należy go kliknąc lewym przyciskiem myszy.

Następnie po prawej stronie należy wybrać "Połączenia sieciowe" i kliknąc na tej ikonce dwa razy lewym przyciskiem myszy.
Wtedy otworzy się następujące okno:

Połączenia sieciowe

W zależności od komputera nazwa połaczenia może być różna. Nas interesuje połączenie sieci bezprzewodowej. Klikamy prawy klawisz myszy na tym połączeniu i wybieramy z menu "Właściwości":

Następnie wybieramy zakładkę "Sieci bezprzewodowe":

Właściwości: Połączenie sieci bezprzewodowej

Odznaczamy opcje "Uzyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej" - ma być tak jak na powyższej ilustracji.

Następnie uruchamiamy program D-link AirPlus:

D-Link AirPlus - Link Info

Po lewej stronie klikamy na napis "SiteSurvey":

D-Link AirPlus - SiteSurvey

Klikamy u góry po prawej stronie w przycisk "Refresh".
Po chwili pod napisem "Available Network" powinny pokazać się dostępne sieci bezprzewodowe.
Każdy wiersz tutaj odpowiada jednemu nadajnikowi, w naszym przypadku jest to nadajnik o SSID "rwd_".
W kolumnie WEP mamy napis "No" - czyli sieć jest bez szyfrowania.
W kolumnie AP jest napis "Yes" - wykryty nadajnik działa w trybie AP.
Liczba w kolumnie Channel reprezentuje kanał, na którym działa nadajnik.

Po przesunięciu suwaka w prawą stronę:

D-Link AirPlus - SiteSurvey

Ukazuje nam się dodatkowa kolumna "Strength", gdzie widnieje poziom siły sygnału z danego nadajnika w formie liczbowej.
Pod napisem "Profile" wymienione są nadajniki, z którymi program może się łączyć. W naszym przypadku jest tam nadajnik "net", który jest niedostępny.
Należy usunąc niepotrzebne wpisy z tego pola, żeby łączyć się tylko z określonymi nadajnikami.
Zaznaczamy myszką wiersz z interesującym nas nadajnikiem (w tym przypadku "rwd_") i klikamy na przycisk connect.
Ukaże się następujące okno:

Connect

Klikamy na przycisk "Apply" po lewej stronie na dole.
Następuje łączenie z nadajnikiem.

D-Link AirPlus - Link Info

W tym oknie mamy widoczny status połączenia - "Link Quality" czyli jakość połączenia, oraz "Signal Strength" czyli siła sygnału.
Przy połączeniu najpierw brana jest pod uwagę siła sygnału, która powinna być w okolicach 75-80% lub więcej.

Po podłączeniu do nadajnika, w prawym dolnym rogu powinien pokazać się komunikat:

Połączenie sieci bezprzewodowej

Jeżeli w tym momencie nie mamy łączności z internetem, może to być spowodowane jeszcze nieprawidłowym wpisaniem numerów IP na komputerze, lub też połączeniem z niewłaściwym nadajnikiem. Nasze nadajniki mają SSIDy w formie liczby (44,45,46,101,101b,101c, itp.), w formie zaczynającej się od "poziom" (poziom4,poziom5, itp.), lub też zaczynają sie od "rwd_" (rwd_niwka, rwd_marcinkowice, itp.). Jest jeszcze klika nadajników nie spełniających tej reguły (np. niedomice01, niedomice02).

W przypadku braku możliwości połączenia z nadajnikiem, można spróbować zainstalować sterowniki jeszcze raz, albo przełożyć kartę sieciową do innego slotu PCI na płycie głównej.
Jednak pierwszą czynnością powinno byc kliknięcie prawym klawiszem myszy na ikonce połączenia sieciowego bezprzewodowego i wybranie opcji "Napraw połączenie".