Konfiguracja filtru antyspamowego

Na serwerze poczta.prospect.pl dziala flitr antyspamowy, który maile zakwalifikowane jako spam oznacza ciągiem znaków [*****SPAM*****] w temacie.
Można tak skonfigurować interfejs openwebmail do odbioru poczty przez www - aby e-maile oznaczone jako SPAM były automatycznie przenoszone do osobnego folderu o nazwie SPAM.

Aby to uczynić należy zalogować się na pocztę poprzez www:

Spam

Następnie kliknąć na 2 ikonkę od lewej strony o nazwie "Foldery":

Spam

Wpisać "SPAM" i wcisnąć "Dodaj":

Spam

Spam

Następnie wracamy do głównego okna klikając pierwszą ikonkę.

Potem klikamy w czwartą ikonkę nazwaną "Konfiguracja filtrowania".

Spam

W polu Tekst wpisujemy "SPAM" oraz w menu rozwijanym "Przeznaczenie" wybieramy "SPAM", po czym wciskamy "Dodaj/Zmień":

Spam

Spam

Od tego momentu e-maile zidentyfikowane jako spam będą automatycznie trafiały do folderu SPAM, z którego można je będzie łatwo usunąć zaznaczając wszystkie.

Jeżeli jednak zdaży się przypadek, że jakiś e-mail będzie uznany omyłkowo za spam, prosimy o przekazanie go (za pomocą opcji przekaż) na adres
Jeżeli natomiast jakiś e-mail nie zostanie zakwalifikowany jako spam, prosimy o nadesłanie go tą samą metodą na adres