ARCHIWUM - „Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość”

W ramach realizacji przedsięwzięcia spółka RWD PROSPECT ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń do bezprzewodowej transmisji sygnału internetowego oraz telefonicznego do abonentów zamieszkujących tereny wiejskie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie BZP pod numerem 186725 - 2009 w dniu 23.10.2009 r.

Tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami możliwy do pobrania w wersji PDF:   Pobierz plik

Osobą kompetentną do udzielenia informacji na temat realizacji projektu jest:

  • Jerzy Dukaj       014-688 90 00 w.29       

Data dodania: 2009-10-23

 

Innowacyjna Gospodarka   RWD Prospect   Unia Europejska

 Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka

| Unia Europejska | Władza Wdrażająca
Programy Europejski