ARCHIWUM - „Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość”

Firma realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Tytuł projektu:

„Budowa internetowej sieci szkieletowej w firmie RWD PROSPECT”

Realizacja projektu odbywać się będzie z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej przesyłu sygnału internetowego. Celem projektu jest dostarczenie mieszkańcom terenów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w powiatach: tarnowskim i dąbrowskim - szerokopasmowego dostępu do internetu.

W ramach realizacji przedsięwzięcia spółka RWD PROSPECT podpisała z Wykonawcą umowę na dostawę i montaż urządzeń do bezprzewodowej transmisji sygnału internetowego oraz telefonicznego do abonentów zamieszkujących tereny wiejskie. Umowę podpisano w rezultacie negocjacji przeprowadzonych w trybie „zamowienia z wolnej ręki”.

Osobą kompetentną do udzielenia informacji na temat realizacji projektu jest:

  • Jerzy Dukaj       014-688 90 00 w.29       

Data dodania: 2009-11-23

 

Innowacyjna Gospodarka   RWD Prospect   Unia Europejska

 Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka

| Unia Europejska | Władza Wdrażająca
Programy Europejski