Kontakt

Adres do korespondencji

RWD PROSPECT Sp. z o.o.
ul. Klikowska 50
33-100 TARNÓW
NIP: 873-00-05-965

Dane kontaktowe - Biuro

tel/fax. +48 14 688 9000
e-mail: office@prospect.pl

Dane kontaktowe - Biuro Obsługi Klienta (Usługi telekomunikacyjne)

tel. +48 14 688 9000 wew. 20 lub 27 godz. 8.00-17.00

tel. +48 604 435 160 godz. 16.00-20.00

e-mail: si@prospect.pl

Dane kontaktowe - Salon Handlowy

tel.  +48 14 688 9000 wew. 17 lub 19

Godziny otwarcia:
pn.- pt. 8.00-17.00

Nr konta:04 1050 1562 1000 0012 0007 3615
                ING Bank Śląski O/Tarnów

 Szybki kontakt:
QR

 

Formularz Kontaktowy

We wszystkich sprawach można się z nami kontaktować wypełniając poniższy formularz, który zostanie wysłany na nasz adres e-mail. Odpowiadamy na wszystkie wiadomości w możliwie krótkim czasie.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest RWD Prospect Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Klikowska 50.
Dane kontaktowe: office@prospect.pl. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu
nawiązania kontaktu w związku z zapytaniem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przysługuje Panu/Pani
prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi na zapytanie, a po
tym czasie usunięte. Ma Pani/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie.